Servicekantoor

Kind & Co Ludens is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met bijna 500 kinderopvanglocaties in Midden Nederland. Samen met ruim 2.700 deskundige en betrokken medewerkers, die elke dag weer met passie hun werk doen, zijn we er voor de kinderen én ouders. 

Elke afdeling op ons servicekantoor in Houten werkt vanuit een eigen vakgebied. In 2023 zijn we in ons spiksplinternieuwe kantoor aan de Papiermolen in Houten ingetrokken waar de architecten van REVER een plek creëren waar ruimte is voor ontmoeten, kennis delen en verbinding.


In samenwerking met REVER creëerden we een zo groen en duurzaam mogelijke werkomgeving die de identiteit van onze maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie maximaal ondersteunt!
De fijne werk- en ontmoetingsplekken in ons servicekantoor zijn bijvoorbeeld voor een groot deel gerealiseerd met eerder gebruikt meubilair.

Klantenservice & Planning

Op onze afdeling Klantenservice & Planning sta je in contact met ouders en ben je in staat om naast het bieden van service mee te denken binnen de mogelijkheden die er zijn en een oplossing te vinden die aansluit bij de wensen van de klant. Je werk nauw samen met de managers in je werkgebied en hebt een adviserende rol ten aanzien van de bezettingen en plan strategie. Ook werk je samen met je collega’s van Marketing & Communicatie aan het verbeteren van de belangrijke contactmomenten binnen de klantreis en doet verbetervoorstellen.

Pedagogiek & Kwaliteit

Onze collega’s van de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit stellen alle medewerkers in staat de 4 pedagogische basisdoelen handen en voeten te geven. Je levert een rijke bijdrage aan de ontwikkeling van alle kinderen waardoor onze pedagogisch medewerkers, ieder op eigen wijze, nu of later, meewerkt aan een positieve samenleving. Daarbij horen audits, het volgen van wijzigingen van wet- en regelgevingen en advies aan ons bestuur, regiomanagers, stafafdelingen en de operationele lijn. Een onderdeel van deze afdeling is het coachen en begeleiden van collega's in het pedagogisch handelen. Je werkt samen met andere collega’s, van bijvoorbeeld Marketing & Communicatie met als doel ouders en potentiële medewerkers te inspireren en informeren over ons pedagogisch handelen.

Marketing & Communicatie

Het betrokken en enthousiaste Marketing-en Communicatieteam ondersteunt de organisatie en alle regio’s waarin we werkzaam zijn. We houden ons bezig met de positioneringsstrategie, merk(en)ontwikkeling, reputatiemanagement en campagnes. Anderzijds adviseert en faciliteert de afdeling bij de ontwikkeling en uitvoering van marketing- en communicatieplannen. Dit varieert van bijvoorbeeld activiteiten voor werving en behoud van ouders en (nieuwe) medewerkers, corporate- en crisiscommunicatie tot PR en woordvoering.

Finance & Control

De afdeling Finance & Control bestaat uit Debiteuren, Crediteuren en Control. Je hebt contact met ouders en/of subsidieverstrekkers, beheert de contractueel vastgelegde betalingsafspraken en zorgt ervoor dat disputen snel en efficiënt worden opgelost, je hebt hiervoor veel contact met de afdeling Planning en met onze regiomanagers.

HR & Recruitment

Onze recruiters houden zich dagelijks bezig met de werving en selectie van pedagogisch medewerkers. Ze spelen een actieve rol in het benaderen en enthousiasmeren van kandidaten en ieder heeft een eigen aandachtsgebied waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng. Er wordt veel samengewerkt met de collega’s van HR, de managers van de regio’s en Marketing & Communicatie. Bij HR ligt de focus op de uitvoering van ons personeelsbeleid, het adviseren en ondersteunen van onze leidinggevenden bij personele vraagstukken, het meedenken over verschillende (verbeter)processen en de verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van HR.

Facilitaire Zaken & Huisvesting

Je werkt binnen de afdeling Facilitair en Huisvesting samen met 23 collega’s in verschillende functies. De afdeling onderhoudt en beheert onze locaties. Denk aan het regelen van huurcontracten, inrichting, verhuizingen, reparaties, verbouwingen en sluitingen. Daarnaast verzorgt het team de inkoop van alle gebruiks- en verbruiksmiddelen.

Vacatures op het servicekantoor